Snapchat vill hitta nya vägar att spåra dig på din iPhone. ...

Anställda på Snapchat har använt interna verktyg för att läsa data ...

Snapchat gick riktigt bra under 2016 och har sett en kraftig ...

Ungdomarna lämnar Facebook 72 000 ungdomar har sagt sitt – vi ...

En allvarlig sårbarhet i populära Snapchat har funnits tillgänglig för hackare ...