Nya spel att vänta under 20-talet

Dataspelandet har ökat alltsedan datorerna kom in i hemmen på 80-talet men redan innan dess fanns det många arkadspel som också var datoriserade. Dessa spel var många gånger mycket enkla men de var likväl dataspel.


Numera är spelen som finns på datorer av en helt annan karaktär. De är mycket mer avancerade och de har en i det närmaste perfekt grafik.

I början av 2000-talet kom det också en helt ny spelform. Det blev då möjligt att spela casino online och även spel på sport, som till exempel oddset live, lanserades. Detta ledde till ett ännu högre intresse för att spela på datorer och via internet.

Vad är det då som driver denna otroliga utveckling? En utveckling som också går så snabbt?

Varför ökar intresset för dataspel?

Det finns ett stort antal skäl till varför intresset för dataspel ökar så snabbt. Det första skälet har funnits alltsedan de första dataspelen kom ut på marknaden, det är helt enkelt kul och avkopplande att spela dataspel. Därefter kommer olika typer av spänning som kommer med dataspelande, och detta är en mycket viktig del av dataspelandet som inte återfinns i andra spel. Vid dataspelande så finns en omedelbarhet som inte finns vid annat spelande. Den som gör fel i ett dataspel får en omedelbar bestraffning och den som gör rätt får omedelbart beröm. Denna omedelbarhet är oerhört attraherande för de som spelar.


Vi kan förutse att denna typ av omedelbarhet kommer att bli än mer raffinerad och detta kommer att öka intresset för spelande på datorer än mer.

Vad kommer de nya spelen handla om?

De spel som kommer i framtiden kommer förstås att handla om det som de handlar om nu också. Det kommer att vara äventyr, krig, våld, sport och mer av den typen av spel – bara i än mer moderna tappningar.

Det som kanske också kommer att dyka upp är spel som är inriktade på situationer som är mer vardagliga. Det kanske kommer spännande spel som handlar om resande eller företagande. Med mer raffinerad programvara kanske det kommer mer artificiell intelligens också. Då kan det kanske komma spel som handlar om relationer, detta skulle i så fall innebära att fler kvinnor börjar spela. Det är ganska häpnadsväckande att en så stor bransch som dataspelsbranschen hittills inte lyckats locka fler kvinnor till att spela. Artificiell intelligens kanske gör spelen tillräckligt avancerade för att kvinnor ska lockas?

Finns det en nyttoaspekt för dataspel?

När man diskuterar framtiden för dataspel så är det mycket som man kan vända ut och in på för att man ska kunna förstå varthän utvecklingen ska gå men det är en sak som kanske är särskilt intressant och det är vad vi kan vänta i form av dataspel som är bra för lärandet. Det kan kanske vara spel som gör att vi kan lära oss geografi, språk, matematik, historia eller annat som är nyttigt för oss i livet även när vi loggar ut och släcker ned datorn.

Det finns också många andra typer av dataspel som kanske skulle vara nyttiga, det kan vara informations- och diskussionsspel till exempel.