Netflix begär åtkomst till rörelsedata i Android – begränsat test

Netflix Logo 2016

Netflix har skrämt upp användare genom att be om tillstånd att använda rörelsedata från deras mobiler. Genom att installera en aktivitetsmätare på ett utvalt antal användares telefoner och begära åtkomst till rätt data i Android kunde Netflix samla på sig rörelsedata.


Frågor som artikeln svarar på:

  • Vad använder Netflix min rörelsedata till?
  • Hur omfattande är testet som Netflix utfört?
  • Kan jag neka åtkomst till min rörelsedata?
  • Vad säger Netflix om det hela?

Varför vill Netflix ha tillstånd att använda min rörelsedata i Android?

Netflix arbetar ständigt med att utveckla sin filmtjänst, och ett steg i ledet är att optimera prestanda när film strömmas över en mobilanslutning; alltså när mobiltelefonen eller surfplattan inte har en WiFi-anslutning.

Genom att använda en aktivitetsmätare som är inbyggd i Netflix-appen och sedan aktivera denna på ett antal användares mobiltelefoner kan Netflix samla data om bland annat signalstyrkan när användarna rör sig samtidigt som de kollar på Netflix.

Vad vi vet kan Netflix identifiera fluktuationer i signalstyrkan vid rörelser och med detta identifiera hur appen kan ändra mängden data som skickas och hur den skickas under olika situationer.


Denna information kan Netflix använda för att hitta nya sätt att effektivisera hur data skickas till och från sin app på mobila enheter.

Hur många Netflix-användare omfattas av datainsamlingen?

Netflix säger att bara ett begränsat antal användare omfattas av insamlingen, och att det var ett kort test som redan är avslutat.

Det finns inga uppgifter om att Netflix tänker bredda testet eller ha kvar datainsamlingen permanent på något vis.

Med det sagt så har Netflix inte några omfattande svar om det hela, utan vi får avvakta ett i skrivande obefintligt uttalande om saken.

Vi testar kontinuerligt olika vägar för att göra upplevelsen bättre för användarna. Detta var en del av ett test kring hur vi kan förbättra uppspelningskvaliteten när användarna är på gående fot. Endast några konton har testats, och vi har inga planer på att rulla ut bredare.

Nämnvärt är att testet gjordes utan att Netflix var transparanta kring insamlingen, så det finns inget som talar för att filmtjänsten inte tänker vara lika tysta i framtiden om sina datainsamlingsplaner.

Måste jag ge Netflix tillåtelse eller kan jag neka?

Du begränsar inte din Netflix-upplevelse genom att neka åtkomst till din rörelsedata.

Dessutom är det inte sannolikt att du överhuvudtaget omfattas av testet eftersom skalan var extremt begränsad. Du kan alltså lugnt fortsätta använda Netflix som vanligt – utan att dela din rörelsedata med filmtjänsten.

Netflix kan utnyttja nya funktioner i Android Q för testet

Android Logo 950 x 500

Enligt Ivan Mehta på webbsajten The Next Web är det tänkbart att Netflix utnyttjar en ny funktion för identifiering av rörelser med hjälp av Android Q.

Android Q introducerar ett antal nya behörigheter. Bland annat en som rör identifiering av fysisk aktivitet. Och med denna kan utvecklare – i vissa fall utan begäran om behörighet – använda mobiltelefonens inbyggda sensorer för samla rörelsedata.

Notera att det är ren spekulation om huruvida Netflix nyttjar den nya behörigheten eller inte.

Kommer Netflix att missbruka data de samlat om mina rörelsemönster?

Nej, det är högst osannolikt. Till att börja med är det extremt begränsad data som Netflix samlat på sig, och om företaget skulle missbruka detta kan straffet i form av bristande förtroende bli ett hårt slag mot filmtjänsten.