iPhone 11 har problem med skärmen – kan lagas gratis av Apple

apple iphone 11 2019

Vissa exemplar av iPhone 11 har ett problem med skärmen där den slutar reagerar på beröring. Apple är medvetna om problemet och har en lösning.


Vad är problemet med iPhone 11?

Vissa exemplar av iPhone 11 har ett hårdvarufel som berör skärmen till mobiltelefonen.

Felet gör att skärmen i vissa situationer slutar reagera på beröring.

Problemet är så allvarligt att hela skärmen alternativt mobiltelefonen måste bytas.

Vilka exemplar av iPhone 11 berörs?

Alla enheter som omfattas av problemet är tillverkade mellan november 2019 och maj 2020.


Det är inte alla exemplar som tillverkats under den perioden som är påverkade. Bara ett mindre antal enheter.

Har du en iPhone 11 och noterat att skärmen inte reagerar som den ska på beröring är du möjligen en av de som måste få din telefon lagad.

Apple har ett reparationsprogram för felet

Apple har en officiell supportsida där man kan skriva in serienumret till en iPhone 11 och kolla om den omfattas av ett reparationsprogram.

Om mobiltelefonen omfattas kan du få antingen skärmen eller hela mobiltelefonen ersatt kostnadsfritt.

För att initiera processen måste du först kolla serienumret, och därefter kontakta Apple för att få reparationen utförd.

Om din iPhone 11 inte omfattas av reparationsprogrammet

Även om Apples reparationsprogram inte omfattar just din iPhone 11 så kan de eventuellt lagas kostnadsfritt om du upplever att telefonen inte reagerar vid beröring på skärmen.

Apple har en ettårig garanti för defekter i tillverkningen och det finns en lagstadgad reklamationsrätt som gör att du kan få din telefon lagad om det är ett fel i tillverkningen.