Inställningarna du kan ändra med Siri i din iPhone

Apple Siri

Visste du att en hel del inställningar i din iPhone kan ändras med rösten? Tack vare digital assistenten Siri har du möjlighet att sätta på och stänga av olika funktioner, som WiFi och Bluetooth, utan att ens röra telefonen.


Forfarande kan du inte föra en riktig konversation med Siri, eller någon annan digital assistent för den delen. Assistenterna blir dock allt smartare och du kan göra så mycket mer idag än för bara några år sedan.

Som att diktera ett meddelande och skicka det via SMS eller e-post. Eller att söka på internet, i telefonen eller göra kalenderinlägg. Och många har lärt sig att de kan göra det, men hur många vet att inställningar kan ändras med rösten?

Inställningar du kan ändra med Siri

  • Aktivera / Avaktivera WiFi
  • Sätt på / Stäng av Bluetooth
  • Öka / Minska ljusstyrkan
  • Sätt på / Stäng av Airplane-läge
  • Sätt på / Stäng av mobildata
  • Aktivera / Avaktivera batterisparläge
  • Aktivera / Avaktivera VoiceOver
  • Sätt på / Stäng av inverterade färger
  • Sätt på / Stäng av Stör ej-läge

Du kan också be Siri öppna inställningarna eller gå direkt till en viss inställning om det behövs. Vidare kan du fråga Siri om vissa inställningar är aktiverade, som WiFi och Bluetooth.

Hur använder du Siri?

Många tycker det är lite obekvämt att prata med sin telefon framför andra. Här i Sverige är det inte vanligt på samma sätt som i USA, och dessutom är Siri mer begränsande i vårt avlånga land. Språkstödet är helt enkelt inte lika stort som i de engelskspråkiga länderna.


Med det sagt har en hel del iPhone-användare förstått nyttan och hur enkelt det är att göra vissa saker med Siri. Frågan är bara — har du gjort det? Och i så fall, vad är det du gör med röststyrning? Kommentera gärna och berätta!