Hörapparaten Oticon Opn S

För personer som är hörselskadade kan tekniken vara till ovärderlig hjälp i vardagen. Tekniskt avancerade hörapparater gör att personer med en hörselnedsättning kan få hjälp att höra bättre. Här går vi igenom en av marknadens mest avancerade hörapparater, Oticon Opn S.


Det går aldrig att återställa hörseln helt, men det går att uppnå nästan normal hörsel med rätt hjälpmedel. Idag har dessutom tekniken utvecklats till den grad att hörapparater presterar bättre än någonsin förr. Oticon Opn S är en avancerad hörapparat som ger bättre talförståelse i bullriga miljöer jämfört med tidigare generationer. Med hjälp av Opn S kan hörselskadade vara aktiva i diskussioner på samma sätt som personer med normal hörsel.

Velox S ger 360 graders ljud

Opn S byggs på den uppdaterade versionen av Velox-plattformen som har döpts till Velox S. Det är Oticons snabbaste och mest avancerade plattform hittills. Tidigare hanterade hörapparater bullriga miljöer genom att fokusera på en person som talade. Fokuseringen var oftast på personer som stod rakt framför och samtalsljud från sidorna kopplades bort. Om du vill jämföra Opn S med andra modeller, läs mer om hörapparater hos Audika där flera olika beskrivs.

Velox-plattformen läser av hela ljudmiljön i 360 grader mer än 100 gånger per sekund och kan identifiera brus för att skilja det från tal. Variationer i den akustiska miljön känns av med 56 000 mätningar per sekund. På så sätt kan den plocka upp flera samtal och ljud samtidigt. Bäraren kan därför delta i ett vanligt samtal oavsett vilken miljö det sker i.

Förhindrar återkoppling

Återkoppling är ett irriterande visslande eller statiskt ljud som uppstår när något kommer nära en hörapparat. Teknologin i Oticon Opn S gör att återkoppling inte uppstår, oavsett om någon kramar eller kommer nära bäraren på ett annat sätt. Enligt fysikens lagar ger alltid en mikrofon nära en högtalare återkoppling och ljudet nära hörapparaten plockas upp av mikrofonen och spelas sedan i högtalaren. Det kallas även för rundgång. Velox S är så pass snabb att den kan känna av och förebygga återkoppling innan det inträffar.


Stöd åt hjärnans processer

Det är inte alla som känner till att man hör med hjärnan och inte med öronen. I Oticon Opn S finns tekniken BrainHearing som ger stöd åt hjärnans processer. Opn S ger 15 procent förbättrad talförståelse, 10 procent minskad ansträngning vid lyssning och 10 procent förbättrad minnesförmåga i jämförelse med den tidigare generationen av Oticons hörapparater.

Internet och Bluetooth

Opn S går att ansluta till flera andra enheter med internetanslutning och till olika tjänster. Den kan kopplas ihop till en smartphone via Bluetooth och olika applikationer kan hantera volym eller olika program. Till skillnad mot andra hörapparater som ofta drivs med engångsbatterier går det att få Oticon Opn S som en laddningsbar modell. Då laddas hörapparaten genom att man placerar den i en laddningsstation.