Google förbättrar Chrome – nu snabbare & mindre resurskrävande

Google Chrome


Google förbättrar webbläsaren Chrome

Om det är något Google fått stor kritik för de senaste åren så är det utvecklingen av webbläsaren Chrome. De många förbättringarna som implementerats på senare tid är inte kraftfulla och hjälpsamma – de är också minneskrävande på nivå som är helt oacceptabel.

Tacksamt nog verkar det som att Google har förstått åt vilket håll kritiken lutar. Det märker vi nu på utveckligen som tagit en annan riktning med prestandaförbättringar som inte minst hjälper minnesåtgången att hållas på en trevligare nivå.

Chrome 45 är den första versionen att visa upp Googles nya hållning och effekten är omedelbar. Mellan Chrome 43 och 45 kan man vänta sig en generell minnesminskning på 10 procent eller mer på en enda minnesförbättring.

Vad är det då för ändringar som gör att åtgången minskar?


Återställda flikar laddas nu på ett smartare sätt där mest använda prioriteras framför de minst använda. Om datorns resurser minskar för mycket kommer Chrome att sluta återställa flikar, även om man manuellt kan göra det vid behov.

Chrome noterar även overksamhet och använder vilotid till att aggressivt rensa upp i minnet. Det frigör minne som ligger oanvänd och som kan användas på bättre sätt, eller inte alls. Ju mer komplexa webbsajter som är öppna men vilande i flikar desto mer minne kan frigöras.

Till det har Chrome börjat pausa Flash-material vilket ytterligare frigör minne och processorkraft.

Alla förbättringar ska inte bara vara snällare mot datorns minne utan även göra att webbsajter laddar snabbare, processorn belastas mindre och batteritiden förbättras med cirka 15 procent.

Äntligen Google!