Google Chrome kan få ny strömsparande funktion från Microsoft

Google Chrome Logo 2016

Google Chrome kan snart bli betydligt mindre energikrävande om du använder en Windows-dator. Detta då Google börjat testa en ny, strömsparande teknik i webbläsaren som kan ge flera timmar längre batteritid.


Google Chrome är erkänt minne- och batterihungrig. I ett försök att råda bot på problemet arbetar Google på ny, batterisparande funktionalitet som ska göra att Chrome drar mindre energi.

Mer specifikt handlar det hela om hur Chrome mellanlagrar temporär data för strömmad video, och faktumet att Chrome inte bör göra det eftersom energiförbrukningen då ökar.

Enligt en Microsoft-ingenjör betyder mellanlagring av strömmad video att hårddisken i datorn ständigt hålls i ett aktivt läge. Något som är helt onödigt och faktiskt kan elimineras helt – vilket minskar energiåtgången.

Microsoft bidrar till koden bakom Chrome

Microsoft har skickat in ett bidrag till koden för Chromium (som utgör basen i Chrome) som löser energiproblemet kring mellanlagringen.


Det är oklart exakt hur Google kommer att göra med koden och om den ska användas. Klart är i alla fall att Microsoft har en fungerande lösning och att denna garanterat lär hamna i företagets egna webbläsare Edge (som nu baseras på Chromium, precis som Chrome).

Om inte Google implementerar samma kodfix som Microsoft betyder det att Chrome lär hamna efter sin konkurrent i batterikriget, och det har inte Google råd med i längden.

Microsoft har gjort 1 600 bidrag till Chromium

Microsoft har varit mycket aktiva med att bidra till Chromium – den underliggande koden som är basen till Chrome, Edge, Vivaldi, Brave och Opera.

Fler än 1 600 bidrag skickades till Google för kontroll, test och eventuellt implementering bara under 2019. Alla kommer så klart inte att implementeras, men det är tydligt att Microsoft är fast benägna att göra ett bra intryck här.

Bland bidragen finns kod som rör tillgänglighet för rörelsehindrade, pekskärmsanvändning, Progressive Web Apps och minneshantering.