Godkänt: Power får köpa MediaMarkt (2023)

handslag handshake charlesdeluvio unsplash
Foto: charlesdeluvio, Unsplash

Konkurrensverket har godkänt affären mellan Power och MediaMarkt.

Det betyder att de båda butiksgiganterna kan fortsätta sammanslagningen som innebär att 29 MediaMarkt-butiker byter namn till Power.

Verksamheten byter namn hösten 2023

Redan under sensommaren så kommer MediMarkts svenska verksamhet att övertas av Power. Men det kommer att dröja till hösten innan svenska konsumenterna ser någon effekt av övertagandet.

”Konkurrensverket beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd.”

Konkurrensverket i sitt beslut

Power tar över 100 procent av aktieinnehavet i MediaMarkts svenska dotterbolag. Samtidigt går tyska moderbolaget MediaMarkt Saturn in som delägare i Power Sweden med en ägarandel på 20 procent.

Det är inte klarlagt hur mycket Power Sweden betalar för MediaMarkts svenska dotterbolag i skrivande stund.


Power försökte köpa MediaMarkt redan 2017

Det här är inte första gången som Power och MediaMarkt har varit i samtal om ett uppköp.

Redan 2017 rapporterades att den norska superjätten ville förvärva det svenska bolaget.

Nu när affären äntligen har gått i lås så kommer Power att ta över personalen, lokalerna och kundansvaret.

Det betyder att 29 butiker med 1 300 anställda byter namn och ägare.

Hur Power ska vända den negativa, ekonomiska trend som MediaMarkt haft i Sverige under alla sina 15 verksamma år återstår att se.

Under 2022 hade MediaMarkt en omsättning på 5,3 miljarder kronor i Sverige. Men det räckte inte för att ge svarta siffror.

Via Di

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.