Facebook använder 3,5 miljarder fotografier för att träna AI

Facebook Logo 950x500

Facebook har använt 3,5 miljarder fotografier från Instagram för att träna sin artificiella intelligens. Tillsammans med fler än 17 000 hashtaggar har AI:n lärt sig att kategorisera fotografierna – utan hjälp från mänsklig hand på Facebook.


  • Använder fotografier från Instagram för att träna sin AI
  • Har ett effektivare datasystem än Google på att kategoriseras bilderna
  • Används idag för att hitta pornografi och terroristmaterial på Facebook
  • Kan använda för en mängd olika syften

Istället för att människor på Facebook ska identifiera innehållet i fotografier och berätta för AI:n vad de ser, kan systemet använda hashtaggarna för samma sak. Mike Schroepfer är CTO på Facebook och enligt honom har företaget bygget ett mycket avancerat system för att träna AI med bilder.

Mängden fotografier som Facebook har till sitt förfogande är enorm. Enligt webbsajten Wired ger Instagram tillgång till fler än tio gånger så många fotografier som Google använder för samma ändamål.

Tillsammans med världens snabbaste datorsystem för hantering av visuell data kan Facebook snabbt träna sin artificiella intelligens. Och vad vi vet har de nått en träffsäkerhet på 84.5 procent vid identifiering av innehåll i bilderna. Upp från 83.1 procent som Google mäktade med tidigare i år.

Google tränade sin AI på två månader med 300 miljoner fotografier. Frågan är – vad kan Facebook och Instagram göra med 3,5 miljarder?


Systemet används aktivt idag för att hitta innehåll som inte får finnas på Facebook. Exempel på det är pornografi och innehåll relaterat till terrorism.

Den största begränsande faktorn när det gäller framsteg kring artificiell intelligens och hantering av visuell data är människan. Det krävs manuell hantering med speciellt kurerade dataset som AI:n kan lära sig av. Något som Facebook har lyckats kringgå med sina system.

Om du inte vill att Facebook ska använda dina fotografier i sitt AI-projekt kan du enkelt lösa det genom att göra ditt konto privat. Gå till inställningarna för Instagram, skrolla ner tills du ser inställningen för privat läge – tryck på brytaren för att aktivera inställningen.