300 000 appar på Windows Phone Store


windows-phone-8-logo

Windows Phone Store har nu fler än 300 000 appar att erbjuda.

Det senaste året har antalet utvecklare som arbetar med Windows Phone ökat med 50 procent och under samma period har antalet appar ökat med hela 94 procent.

Fortfarande är Microsoft ljusår efter Apple och Google som har fler än 1 miljon appar på sina respektive programbutiker, men det är positivt att se en ökning då plattformen trots allt är en prioritering för Redmond-företaget just nu.

Det största problemet för Windows Phone Store är att flera tunga utvecklare har valt att inte släppa sina appar för Windows Phone och det är avskräckande för många konsumenter.

Om apparna överhuvudtaget kommer till Windows Phone så är det nästan alltid en bra bit efter Android och IOS.

Om Windows Phone ska blir mer populär hos konsumenterna så krävs större engagemang från utvecklarna – men hur får man det utan en bra kundbas att arbeta mot?