Svårare för Android-appar att komma åt dina SMS och samtalsdata

Android Logo 950 x 500

En större ändring av policyn till Android gör det svårare för appar att komma åt dina SMS och samtalshistoriken. Utvecklare har nu 90 dagar på sig att ändra sina appar så de inte bryter mot de nya reglerna.


Grunden i ändringarna ligger i att Google tycker att många appar har för enkelt att komma åt specifik data på din telefon. Ska en app kunna läsa alla dina SMS och se samtalsloggarna, bara genom ett enkelt godkännande? Om vi ska tro Google så är svaret nej på den frågan.

Applikationer som inte är den förvalda för SMS och samtal kommer inte ens att kunna be dig om tillåtelse att se relevant data framöver. Det betyder att du kan installera en app för SMS, använda den, byta och inte riskera att någon skräp-app ligger i bakgrunden och ser allt som skickas och tas emot.

Givetvis är de nya reglerna inte idiotsäkra. En utvecklare kan fortfarande skapa en app och be dig som användare att göra den till standardapp för SMS eller samtal.

90 dagar på sig att uppdatera sina appar

Men det är åtminstone ett litet steg framåt för att begränsa vilken data och omfattningen som utvecklare kan nyttja.


Utvecklare har 90 dagar på sig att uppdatera sina applikationer så att de följer den nya policyn. När de tre månaderna har passerat kan utvecklare som misslyckats med att följa reglerna räkna med åtgärder för regelbrott; i värsta fall få sina appar utkastade från Google Play Store.

Google går in mer i detalj kring nya policyn på sin officiella blogg ”Developers Blog”. Där får du exakta datum och en tydligare förklaring till varför reglerna ändras.