Problem att aktivera Windows 10 – här är lösningarna

Windows 10 Dator Smartphone


Har du uppdaterat till Windows 10 men får inte aktiveringen att fungera?

Microsoft har väl medvetna om att aktiveringen av Windows kan krångla och det finns många saker som kan ställa till det.

För de allra flesta är det något riktigt enkelt som snabbt kan lösas medan ett fåtal tyvärr har en del arbete framför sig innan aktiveringen lyckas.

Vad man ska börja med är att se över de enklaste knepen först då de med stor sannolikhet kommer att lösa aktiveringsproblemen.


Tre vanliga aktiveringsproblem

  1. Har du nyligen försökt aktivera Windows 10 kan det vara något så enkelt som att servrarna är överbelastade då operativsystemet just släppts (läs: 29/7). I det fallet kan det räcka med att vänta några timmar och försöka igen.
  2. Om inte det fungerar kan det vara ditt säkerhetspaket som av olika skäl blockerar aktiveringen. Prova att temporärt stänga av ditt skydd och testa. Glöm inte att aktivera skyddet igen så fort du har provat – annars riskerar man att lämna datorn oskyddad.
  3. Har du uppdaterat datorn från Windows 7 eller Windows 8.1 till Windows 10 ska din produktnyckel enkelt kunna uppgraderas för nya operativsystemet. Försöker du däremot göra en ren installation utan att uppdatera så kommer produktnyckeln inte att fungera.
    Då måste du först ominstallera ditt gamla operativsystem, aktivera detta och sedan uppdatera datorn. När det är gjort kommer din produktnyckel att fungera vid en ren installation av Windows 10.

Microsoft går igenom tolv anledningar till varför aktiveringen kan ha misslyckats samt ger tips på lösningar på denna webbsida. Notera felkoden du fått och matcha den på sidan för att snabbt nå rätt lösning.

Är du drabbad av en misslyckad aktivering? Skriv gärna en rad och berätta om dina upplevelser och hur du eventuellt löste problemet!