Messenger & WhatsApp begränsas med iOS 13

Apple Logo

Apple begränsar hur meddelandetjänster får använda sina appar i bakgrunden på iPhone-telefoner. Med iOS 13 begränsas appar som Facebook Messenger och WhatsApp så att de inte samtalsfunktionen inte är aktiv i bakgrunden.


Varför begränsar Apple hur Messenger och WhatsApp fungerar i iOS?

Det finns främst två anledningar till varför begränsningen sker. Det handlar i stort om att öka prestandan i iOS samtidigt som säkerheten förbättras.

Ökad prestanda

Eftersom både Facebook Messenger och WhatsApp används av miljontals användare kan minsta förändring ha stor, total inverkan på prestandan. Och genom att dra ner på vad som får köras i bakgrunden minskar strömförbrukningen lite, vilket i det stora hela ökar batteritiden.

Samtidigt som antalet processer minskar i iOS så frigörs resurser åt annan mjukvara som finns i telefonen. Det är knappast märkbart på en nyare iPhone, men alla små ändringar ökar marginalerna när man pressar hårdvaran lite extra.

Bättre säkerhet

En sak som Apple vill minska är den övervakning som kan ske av deras användare. Ett sätt är att minska antalet tjänster som får köras i bakgrunden och som användarna inte känner till.


Genom att öka begränsningarna kan appar som Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat och WeChat inte samla in lika mycket bakgrundsdata från användarna.

Ändringen sker med iOS 13 som sannolikt släpps under september månad. Det ger alla utvecklare en chans att uppdatera sina appar i tid; och för Facebook är det bråda dagar eftersom de har både Messenger och WhatsApp som behöver en hel del ändringar.

Facebook har utnyttjat hur bakgrundstjänsterna fungerar

Facebook Logo 950x500

Under 2015 blev Facebook påkommen med att använda bakgrundstjänster på felaktigt sätt i iOS.

På grund av den felaktiga användningen påverkades batteritiden negativt. Så illa som att vissa noterade att appen stod för runt 40 procent av den totala batteriförbrukningen i iOS.

Till en början var företaget tämligen tysta om saken, därefter kom rapporter om att Facebook undersökte saken. Och slutligen släpptes en fix som löste problemet för användarna.