Google Drive uppdateras med Activity Stream

Google Drive Logo

Google har uppdaterat Drive med utökad funktionalitet som ska göra det enklare att se ändringar i dokument som delats till flera olika personer. Denna ”activity stream” visar vem som har gjort vad i delade dokument och mappar, så man ska inte längre behöva fundera över vad som har hänt sen sist man kollade i Google Drive.

Vad som noteras är nya kommentarer och redigeringar i dokument samt när deltagare lägger till nya filer. Drive berättar även om någon fil har döpts om eller när nya fildelningar görs till fler deltagare. För att komma åt denna information så klickar man på infoknappen i navigationslistan och sedan finns den där. Google rullar ut funktionen inom de närmaste veckorna från skrivande stund.

Läs mer om ändringarna på den officiella bloggen.