Blockering av sajter och censur på internet

globe green pixabay internet

Censurering av innehåll på internet och ibland blockering av hela webbsidor har länge varit ett hett diskussionsämne och det tycks bli allt mer relevant. På de flesta ställen i världen förekommer redan censurering online i viss utsträckning och på somliga platser används det till och med som ett politiskt verktyg för att motverka yttrandefrihet. Låt oss ta en titt på hur läget ser ut både i Sverige och i världen.


Ett mynt med två sidor

I Sverige diskuteras vanligtvis censurering och blockering av webbsidor i samband med illegal verksamhet på internet. Exempelvis så har sidor som innehåller pornografi med minderåriga länge spärrats av myndigheter i vårt land, och det är någonting som sannolikt ytterst få motsätter sig. 

Samtidigt sprider bristen på transparens över vilka sajter som blockeras en oro över att möjligheten att blockera sidor ska missbrukas av statliga institutioner, och utnyttjas för sådant som det till en början inte var menat för. 

Blockering av sajter från spelbolag som inte har svensk licens är ett exempel på ett ämne som lyfts fram flertalet gånger de senaste åren. Det återstår visserligen att se om nya spelsidor utan licens i Sverige 2021 kommer att bli bli blockerade för spelare, men det är onekligen en debatt som ska bli intressant att följa.

Även om det går att argumentera för värdet i att myndigheter ska kunna blockera och censurera specifikt innehåll på internet, så är det ett snårigt område som snabbt kan eskalera till att vår frihet på internet begränsas till en punkt då det inskränker på vår yttrandefrihet. 


Typer av sidor som är utsatta

För svenska internetanvändare är det som sagt i första hand innehåll i form av övergrepp som censurerats, och tankar på att blockera olicensierade spelsidor har diskuterats, men det är inte den enda typen av sidor som riskerar att utsättas för blockering. 

I vissa fall kan det handla om att spärra sidor med kopplingar till terrorism och i andra delar av världen kan innehåll som anses ha en politisk agenda blockeras. En typ av sidor vars vara eller icke vara har uppmärksammats mer än många andra är fildelningssajter. 

Lagstiftningen kring upphovsrätt har både i Sverige och globalt varit ett flitigt uppmärksammat ämne ända sedan fildelningssajterna började dyka upp på internet. I flera av världens länder blockeras numera fildelningssidor men även internetleverantörer i Sverige har flertalet gånger pressats och beordrats att blockera dem. 

Vanligt förekommande i delar av världen

En av anledningar till att det råder en så pass stor oro över myndigheters makt att blockera sidor på internet är att det finns några skräckexempel ute i världen. Det finns flera länder där internetcensur utnyttjas på bekostnad av det fria samhället och demokratin. 

Det kanske allra tydligaste exemplet hittar vi i Kina där tusentals webbplatser är spärrade för befolkningen, inklusive aktade nyhets- och mediebolag som brittiska BBC och amerikanska CNN. Dessutom blockeras oppositions-innehåll och till och med vissa sociala medier har stängts ner med syfte att tysta befolkningen. 

Kina må vara det exemplet som oftast lyfts fram, men landet är långt ifrån ensamt om att försöka forma innehållet på internet för att passa deras egen agenda. Även länder som Ryssland, Iran, Etiopien, m.fl. har alla gjort sig skyldiga till att begränsa sina befolkningars möjligheter till att kommunicera med varandra och konsumera information över internet.