Blixtnedslag tvingade Google på knä – data kunde inte återskapas


 google-datacenter-iowa

Blixtnedslag fick Google att förlora data permanent

Fyra blixtnedslag i snabb följd tvingade ett av Googles datacenter i Belgien på knä. Belastningen blev så hård på servrarna att teknikerna i slutändan tvingades se sig besegrade då man inte kunde återställa all information som påverkats.

Visserligen rör det sig bara om så lite som 0,000001 procent av den totala datamängden på servrarna men någonstans sitter någon som lär gnissla tänder över det hela. Google tar på sig fullt ansvar för situationen och arbetar just nu med att se över säkerhetsrutinerna för att se hur blixtnedslaget kunde få så allvarliga konsekvenser.

Skyddsanordningar inte tillräckliga

Givetvis har Mountain View-företaget skyddsanordningar som ska stoppa blixtnedslag från att komma åt kritiska komponenter. Anordningar som uppenbarligen inte var tillräckliga eller direkt dåliga.

Enligt Wikipedia uppmäts cirka 1,4 miljarder blixtnedslag varje år världen över där varje nedslag sker på otroliga (cirka) 30 mikrosekunder. Medelstyrkan för varje blixt ligger på 30 kiloampere men kan uppgå till några hundra kiloampere i enstaka fall. Det räcker med 10 milliampere för att döda en människa.

Riskfylld datazon

Google tar tillfället i akt att påminna alla sina användare i den berörda datazonen att information lagrad på ett datacenter. Därför är risken högre än i andra datazoner som sparar informationen över flera datacenter, något som gör högriskdata sårbar i europe-west1-b som nu berördes.


Använder man stora mängder molntjänster kan det vara bra att säkerhetskopiera filer inte bara i molnet utan även lokalt. Många gör tvärtom och sparar sina lokala filer i molnet för att ha en säker kopia, något som vi nu fick skarpa bevis på inte är hundraprocentigt säker.

Hur sparar du dina filer i molnet – och vilka åtgärder har du tagit för att säkra dem från datafel?


Läs mer

An ’exceptional incident’ caused Google to lose customer data (businessinsider.com)

Google Compute Engine Incident #15056 (google.com)

Mikael är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO.