Bättre säkerhet med Zoom – stöd för end-to-end-kryptering

zoom video communications logo 1

Zoom förbättrar säkerheten och inför end-to-end-kryptering (E2EE). Det är ett välkommet drag som gör videokonferenser med Zoom betydligt säkrare eftersom all kommunikation är säkert krypterad från första till sista bit.


Den förbättrade krypteringen finns nu för intresserade användare att prova i en 30-dagars teknisk förhandsvisning. Från och med 43 kan upp till 200 personer delta i videosamtal med E2EE.

Allt som krävs är en så kallad opt-in och verifiering av ditt telefonnummer via SMS.

För att se om du deltar i ett samtal som är skyddat av E2EE kollar du i övre vänstra hörnet. Ser du en grön ikon i form av en sköld så har du end-to-end-kryptering aktiverad för ditt samtal.

En viktig detalj i sammanhanget är att om krypteringen aktiveras så avaktiveras en rad andra funktioner.


Bland annat kan du inte räkna med att funktioner som inspelning till molnet, strömmad video, transkribering, att kunna gå med i samtalet före den som initierade samtalet, Breakout Rooms och mer ska fungera.

Inte heller röstning, enskilda privatchattar och mötesreaktioner fungerar.

Den stora utrullningen till en bredare skara användare ska ske någon gång under 2021.

Vad är end-to-end-kryptering? Så kallad end-to-end-kryptering i videosamtal betyder att all information som skickas och tas emot bara kan ses av deltagarna i videosamtalet. Krypteringen ser till att inget som händer i videosamtalet kan ses eller höras av utomstående. Inte ens leverantören av videotjänsten, exempelvis Zoom.