Amazon släpper digital assistent för barn – vad kan gå fel?

Amazon Echo 2nd Gen

Amazon Echo Dot är en smart högtalare som anpassats speciellt för barn. Direkt efter presentationen höjdes kritiska röster om hur Amazon tänker skydda den personliga integriteten för de minderåriga användarna.

  • Senatorer granskar Amazons hantering av data om barn
  • Svårt för Amazon att garantera säkerheten
  • Echo Dot är specifikt designad för användning av barn
  • Mikrofonen kan stängas av med en fysisk knapp

Det är en så känslig fråga att två amerikanska senatorer – Edward J. Markey och Joe Barton – ställt Amazon mot väggen. De vill veta hur Amazon kan garantera att data om barn som använder Echo Dot inte hamnar på villovägar.

Och frågan är om Amazon kan ge några garantier överhuvudtaget. Senatorerna vill bland annat veta om Amazon sparar den interaktion som barnen har med Echo Dot och om den delas med tredjepartsaktörer.

Amazon har svarat delvis på frågorna i ett uttalande.

Förutom det vanliga påståendet om att Amazon tar integritet och säkerhet på allvar så belyste företaget även föräldrarnas möjligheter att hantera lagrad data. Bland annat kan all data som sparas raderas från både lokala enheter och Amazons egna servrar.

Echo Dot spelar inte in ljud utan att ett speciellt kodord sägs. Om föräldrarna vill kan de stänga av mikrofonen helt med en fysisk brytare på högtalaren.

Amazon vill att barnen ska vara beroende av deras [Echo Dot, reds. anm] datainsamlingsenhet från stunden de vaknar tills att de går till sängen på kvällen – Josh Golin

Amazon lyfter även fram att de följer ”Children’s Online Privacy Protection Act”. Det betyder att företaget måste ha en klar och omfattande integritetspolicy som beskriver informationshanteringen av personlig information insamlad om barn. Amazon måste få ett tydligt godkännande av föräldrarna innan de samlar data om minderåriga.

Children’s Online Privacy Protection Act är betydligt mer omfattande än ovan nämnt, men det räcker inte menar Campaign for a Commercial-Free Childhood. Det är en grupp som arbetar för barnens rättigheter, och frågar man Executive Director Josh Golin behöver Amazon komma med utförligare svar kring frågorna om barnens integritet.

Efter den senaste tidens skarpa kritik runt datahantering, Facebook och Cambridge Analytics så är det inte konstigt att det höjs kritiska röster. Det går inte att garantera full transparens, säkerhet och integritet. Det är osannolikt att Amazon kan hantera data på ett sätt som till 100 procent säkerställer att ingen utanför företaget tar del av barns uppgifter – medvetet eller omedvetet.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.