Det är knappast någon nyhet att Adobe Flash är ett stort problem för många. Sårbarheterna har avlöst varandra och Flash äter resurser som inget annat i datorn. Tacksamt nog har allt fler tagit avstånd från tekniken – även Adobe själva ...

Facebook har lämnat Flash bakom sig och använder nu uteslutande HTML5 när video ska spelas upp på webbsajten. Ett smart val med tanke på att även Adobe har börjat övertyga sina mest hängivna anhängare om att tiden för Flash är ...

Google Chrome skruvar åt tumskruvarna mot Adobe Flash och stoppar alla flash-baserade annonser från den 1 september. Flash är en teknik som fått enormt mycket kritik de senaste åren, bland annat på grund av sårbarheter som öppnar datorer för attacker. ...

Flash blir en allt mindre viktigt på internet då mycket idag handlar om att använda HTML5 som en ersättande komponent. Det är smidigare, mer praktiskt och lägger mindre vikt på datorernas hårdvara då man kan utnyttja befintliga resurser på ett ...