Överklocka Raspberry Pi 3 för högre prestanda – så gör du

Raspberry Pi 3

Här visar vi hur du överklockar din Raspberry Pi 3 så den blir snabbare. Om du använder ett grafiskt gränssnitt är det ofta enklare med inbyggda menyer för överklockning, men här fokuserar vi på snabbare redigering i konfigurationsfilen config.txt via terminalen.


Tips! Nya Raspberry Pi 3 Model+ har snäppet högre prestanda utan att du behöver överklocka. Modellen släpptes den 14 mars 2018. Läs mer här.

Innan du går vidare vill vi uppmärksamma dig på att Raspberry Pi 3 snabbt blir varm, och om du överklockar ökar värmen ytterligare. Det är starkt rekommenderat att använda ett chassi i aluminium med inbyggd värmeavledning, alternativt en kylfläns som placeras på processorn och minneskretsarna.

Läs också: Snabbguide: Kom igång med Raspberry Pi 3 via nätverket

Tänk också på att det alltid finns en risk att din Raspberry Pi 3 går sönder om du överklockar för mycket. Så gå sakta framåt och börja hellre med lägre siffror och arbeta dig uppåt.


Så mäter du temperaturen på din Raspberry Pi 3

Innan du överklockar bör du kontrollera hur varm din Raspberry Pi 3 är före ändringarna. När du har ett värde kan du justera enligt tipsen här under och mäta igen.

Kärntemperaturen SoC-kretsen (CPU och GPU)

Du mäter temperaturen på SoC-kretsen via terminalen med någon av följande kommandon:

vcgencmd measure_temp

eller

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

Temperaturen på processorn

För processorn är det marginellt knepigare. Kör följande kommando och dividera resultatet med 1 000 för att få en temperatur i celcius:

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

eller

cpu=$(</sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
echo "$((cpu/1000)) c"

…för att direkt visa en korrekt temperatur.

Överklocka din Raspberry Pi 3 så den blir snabbare

Tvinga processorn att köra i full hastighet

Innan vi överklockar själva processorn ska vi tvinga den att köra i full hastighet hela tiden. Normalt ändrar systemet hastigheten på processorn efter belastningen men för att datorn ska kännas kvickare kan vi få den att köra i 1,2GHz hela tiden.

  1. Öppna /boot/config.txt
  2. Klistra in följande kodrader i filen:
force_turbo=1 #Voids Warranty!
boot_delay=1 #helps to avoid sdcard corruption when force_turbo is enabled.
  1. Spara och starta om din Raspberry Pi.

Om du tycker att ändringen inte är tillräckligt och du ändå vill ha det där lilla extra — då är det dags att överklocka processorn bortom vad den egentligen är designad för.

Överklocka processorn till 1,35GHz

Normalt kör processorn i 1,2GHz men med koden här under kan vi tvinga upp den i 1,35GHz istället. Här rekommenderar vi inte att du använder koden från exemplet då din Raspberry Pi absolut inte bör köra i full hastighet hela tiden som överklockad.

  1. Öppna /boot/config.txt
  2. Klistra in följande kodrader i filen:
arm_freq=1350
core_freq=500
over_voltage=4
disable_splash=1
#force_turbo=1 #Voids Warranty! (uncomment to avoid CPU scaling down to 600Mhz)
#boot_delay=1 #helps to avoid sdcard corruption when force_turbo is enabled.
#sdram_freq=500 #uncomment to test. Works only with some boards.
  1. Spara och starta om din Raspberry Pi

Så vad gör de olika kodraderna ovan?

arm_freq anger den maximala klockfrekvensen för processorn. Ju högre siffra desto bättre prestanda, men också högre värmeutveckling och strömförbrukning.

core_freq anger den maximala klockfrekvensen för grafikkretsen. Ju högre siffra desto bättre prestanda, men också högre värmeutveckling och strömförbrukning.

over_voltage anger hur mycket extra ström som ska skickas till processorn och grafikkretsen. Ju högre överklockning desto mer ström måste kretsarna få av systemet.

disable_splash anger om en splashscreen ska visas (1) eller inte (0) vid uppstart.

Notera att raderna med force_turbo=1 och boot_delay=1 fortfarande är med. Genom att sätta ett nummertecken ( # ) framför dem har vi berättat för systemet att de ska ignoreras. Om du vill prova dem med överklockningen tar du bort tecknet främst i båda raderna.

Prioriterat minnet till processorn eller grafikkretsen

Raspberry Pi 3 har endast 1GB RAM-minne och det är tämligen lite även för en minidator. Därför kan det vara bra att själv bestämma om processorn eller grafikkretsen ska få använda den största delen av minnet.

Genom att ändra inställningen gpu_mem ställer du in hur mycket RAM-minne grafikkretsen ska dedikeras. Det överblivna går automatiskt till processorn. Ju mer grafiska tillämpningar du kör desto mer minne måste grafikkretsen få.

  1. Öppna /boot/config.txt
  2. Leta upp raden där det står gpu_mem
  3. Ändra värdet efter hur du använder din Raspberry Pi:

Icke-grafiska: Webbserver, WiFi-accesspunkt, väderstation, DNS-server, brandvägg, etc:

gpu_mem=16

Grafiska: RetroPie, Raspbmc, OpenELEC, XFCE, etc:

gpu_mem=320

  1. Spara och starta om din Raspberry Pi

Är du inte nöjd med resultaten från kod-exemplen ovan kan du alltid testa olika värden, eller helt ta bort dem igen från konfigurationsfilen.