Nya digitala lösningar underlättar vår vardag

tekniksmart.se Scrive

Nya förutsättningar är inte sällan en grund för nya verktyg och under den pandemi som råder så har vi verkligen fått se prov på hur digitala hjälpmedel stigit i popularitet. Här kommer våra favorit-hjälpmedel för det digitala arbetslivet och vardagen.


Digitala möten är kanske det som fått störst genomslag under det senaste året. Förr var detta något som många försöker undvika så långt det gick, men numera har man till och med sett prov på digitala fikaraster när människor strävar efter att överbrygga den sociala distansen. Det verktyg som fått störst genomslag är troligen Zoom som underlättar för större möten och där det går att ordna med moderatorsfunktioner så att alla inte talar i mun på varandra. Bristen på mänskliga möten kan också få andra konsekvenser. Företag som är beroende av att löpande signera nya avtal med kunder eller leverantörer kan också uppleva hinder. Men även för detta finns det alternativ. Scrive erbjuder ett digitalt verktyg där avtal kan skrivas på med en elektronisk signatur. Så det finns en hel del alternativ för arbetsgivare som är beredda att tänka lite utanför boxen. 

Även våra privatliv har allt mer börjat genomsyras av digitala alternativ. Många organisationer ställer om till digitala lösningar. Ett exempel är digitala föreläsningar som vissa museer erbjuder när vi inte kan besöka platserna. Under våren släpptes också vissa biofilmer för betald streaming när biograferna höll stängt. Inom familjerna har man också kunnat sett prov på hur digitala verktyg hjälpt oss att hålla kontakten under isolering. Många äldre har lärt sig att använda exempelvis skype för att både kunna se och tala med barn och barnbarn och vissa har fasta tider i veckan där dom “ses” och fikar eller äter framför en skärm med nära och kära. Kanske kommer den här nya synen på det digitala livet att få varaktiga förändringar som inte enbart är negativa.