Mozilla minskar tiden mellan uppdateringarna för webbläsaren Firefox

Mozilla Firefox Brand Logo

Mozilla kommer att börja släppa mer frekventa uppdateringar till webbläsaren Firefox. Med start från Firefox 74 kan användarna räkna med större uppdateringar var fjärde vecka istället för sju veckor eller längre som tidigare.


  • Snabbare uppdateringar – ner till bara fyra veckor mellan lanseringarna
  • Utförliga A/B-tester ska säkra kvalitet och att Mozilla släpper saker användarna vill ha
  • Extended Support Release (ESR) kommer inte att påverkas
  • Lästips: Nya Firefox Quantum får lägre energiförbrukning

Webbläsaren Firefox har tämligen långa cykler för uppdateringar. Det är inte ovanligt att en ny, stor uppdatering släpps med sju eller fler veckors mellanrum. Och under den tiden kan Firefox på sin höjd får en eller två mindre uppdateringar med kritiska bugg- och sårbarhetsfixar.

Det är för lång tid enligt Mozilla som framöver kommer att fokusera på kortare cykler med snabbare uppdateringar. Målet är fyra veckor mellan stora uppdateringar, och för att nå dit kommer Mozilla att gradvis snabba upp utvecklingen och lanseringarna; från sju veckor till sex veckor, till fem och slutligen fyra veckor.

Mozilla vill nå sitt mål till lanseringen av Firefox 74 som har ett planerat släpp den 10 mars 2020.

Varför får Firefox snabbare uppdateringar?

Enligt ingenjörerna Ritu Kothari och Yan Or ger kortare lanseringscykler flera fördelar.


Bland annat kan Mozilla vara mer agila och släppa fler funktioner snabbare. Utan att tumma på kvaliteten och med samma aktsammet som företaget utövat tidigare.

Det gör också att Mozilla kan ge utomstående utvecklare snabbare åtkomst till förbättringar och nyheter kring webbläsarens Web API.

En annan fördel är snabbare svar på marknadens behov. Mozilla ökar sin flexibilitet och kan på kort tid möta nya krav som uppstår. Ingenjörernas prioritet får kortare prioriteringsspann vilket frigör mer utrymme för snabba svängningar.

Hur säkerställer Mozilla kvalitet kring större förbättringar?

Kortare lanseringscykler ökar risken för att uppdateringar med buggar släpps till användarna. När ingenjörerna arbetar med kortare tidsspann ökar risken för problem, en risk som företaget vill minimera med utförliga A/B-tester.

A/B-tester är nära två eller fler förslag väljs ut och testas mot varandra. Målet är att se om de nya förslagen förändrar beteendet hos användarna.

Ett exempel: Din webbsajt har en stor, ljusgrå knapp mitt på förstasidan med texten ”Läs mer här” och du vill så klart att dina besökare ska klicka på den. Med ett A/B-test kan du ändra färg på knappen till exempelvis rött, grönt och blått, och testa vilken färg som gör att besökarna klickar mest.

Mozilla säger att A/B-tester står utanför lanseringscyklerna för att kunna säkerställa optimala resultat.

Hur påverkas Extended Support Release (ESR)?

Nej, Extended Support Release (ESR) påverkas inte överhuvudtaget enligt Mozilla.

Företaget planerar att lansera en ny, stor ESR-lansering var 12:e månad precis som tidigare. Och då med en 3-månaders överlappande supportperiod för smidiga uppgraderingar.

Enligt Mozillas tidigare planering kommer nästa stora ESR-lansering att ske i juni 2020, och nästkommande i juni 2021.

Däremot påverkas andra webbläsare som bygger på Mozilla Firefox. Exempelvis Tor Browser och Tails OS som båda har sin grund i Firefox. Hur utvecklarna bakom dessa webbläsare kan eller kommer att justera sig efter nya lanseringscyklerna återstår att se.