Instagram Direct – 45 miljoner användare


Instagram Direct – är det en funktion som du använder?

Statistiskt sätt så är chansen faktiskt god då vi äntligen har siffror över hur många som använder den.

Om man ska tro Instagram så är det 25 procent av alla användare, eller närmare 45 miljoner, som den senaste månaden har skickat något via Direct.

Fördelen med Instagram Direct är möjligheten att starta en privat konversation med någon och börja med en bild. Hur charmigt det faktiskt är vågar jag inte vara på, bara det att jag aldrig sett fördelen med en sådan funktion.

Problemet med Direct är att man måste ta bilden, redigera den och sedan skicka för att starta en konversation. Inte direkt den smidigaste lösningen om än en fungerande sådan.

Det som gör Instagram så bra idag är den omarbetade redigeringsdelen som är helt klart så mycket bättre än den gamla. Kanske är det inte så konstigt att tjänsten ha fler än 200 miljoner aktiva användare idag.