Två säkerhetsuppdateringar till Windows 10 kraschar datorn (augusti 2020)

microsoft windows 10 logo 2019

En ny uppdatering till Windows 10 gör att operativsystemet kraschar för vissa användare. Den kan även göra att ljudet som problematiskt. Här hjälper vi dig att lösa problemet.


Vilka är uppdateringarna till Windows 10 som kraschar operativsystemet? Det handlar om två uppdateringar som innehållet säkerhetsfixar till Window 10 November Update (1909) och May 2020 Update 2004).

Det första problemet du kan uppmärksamma är att uppdateringarna inte vill installeras överhuvudtaget i Windows 10.

Ofta med felkoden 0x800f081f som enda avslöjande anledning.

I fallet med säkerhetsuppdateringarna så har det mest troligen med mappen WinSXS att göra. Mer specifikt att det saknas filer i mappen som uppdateringarna behöver.


När uppdateringarna misslyckas att installeras kommer du att märka hur statusen för uppdateringen hoppar från några tiotals procent till 100 procent i ett svep. Därefter visas ett felmeddelande likt detta:

There were some problems installing updates, but we’ll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x800f081f)

Om du trots det initiala problemet lyckas installera uppdateringarna så kan ytterligare felaktigheter uppstå.

Bland annat kan ljudet helt sluta att fungera. Det kan även uppstå BSOD-skärm vilket betyder att Windows 10 kraschat bortom räddning och datorn måste startas om.

Det går att avinstallera uppdateringarna om du redan har installerat dem, men med risken att din datorn utnyttjas av obehöriga när säkerhetsfixarna inte är på plats.

För att lösa felkoden kan du prova dessa lösningar.