Stöd för Lazy Loading i Firefox 75 – snabbar upp webbsajter

Mozilla Firefox Brand Logo

Firefox 75 får stöd för så kallad ”lazy loading” av bilder och iframes. Det betyder att inläsningen av de båda elementen inte görs förrän de faktiskt visas på skärmen, vilket i sin tur gör att webbsajter laddar snabbare när färre filer måste hämtas.


Lazy loading är en teknik för att skjuta upp inläsningen av filer tills de faktiskt behövs. Genom att avvakta med filer som inte visas på skärmen minskas renderingsbehovet, vilket minskar minnesanvändningen och nätverksdata.

Normalt används JavaScript för att kunna nyttja lazy loading.

Genom att lägga till nya attribut för tekniken direkt i webbläsaren är det inte längre nödvändigt. Google lade till stöd för lazy loading i Chrome 76 som släpptes under 2019.

Med Firefox 75 läggs samma attribut till i Mozillas webbläsare, men du måste aktivera funktionen manuellt.


Så här aktiverar du lazy loading i Firefox:

  1. Skriv about:config i adressfältet > Tryck Enter
  2. Bekräfta att du vill fortsätta när varningsrutan visas
  3. Sök efter dom.image-lazy-loading.enabled
  4. Växla inställningen till True (för att aktivera)

När du har aktiverat inställningen kan du besöka denna sidan för att se om det fungerar korrekt.

Den som använder WordPress får stöd för tekniken inom en överskådlig framtid och fungerar direkt i Chrome och Firefox. Utan WordPress-stödet behövs manuella taggar i koden för bilder.

Taggen som behöver läggas till är loading=”lazy” och den placeras direkt i html-koden.

Firefox 75 finns idag som en tidigt testversion kallad Firefox Nightly. Inom kort kommer en beta-version att släppas, därefter en färdig version till de många miljoner användarna världen över.