Apple-butik i Helsingborg kritiseras av Arbetsmiljöverket – Apple vägrar svara myndigheten

Apple Logo

Apples butik på köpcentret Väla i Helsingborg kritiseras av Arbetsmiljöverket. Efter två inspektioner noteras att företaget saknar rutiner för arbetsmiljöarbetet och Apple har hittills vägrat svara på kritiken.


  • Apple svarar inte på kritiken från Arbetsmiljöverket och inte heller frågor från media
  • Saknas rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Måste betala en straffavgift om bristerna inte åtgärdas
  • Apples brister i arbetsmiljön gjort att anställda och konsumenter skadats

Redan i juli förra året noterade Arbetsmiljöverket att Apples butik på Väla saknade grundläggande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom fanns flera brister i arbetsmiljöförhållandena i butikens lager.

Arbetsmiljöverket har ställt krav på säkrare utrustning och bättre varuhantering, samt rutiner för arbetsmiljöarbetet. Men efter Apples bitande tystnad har myndigheten beslutat om ett föreläggande kopplat till ett vite.

Så här skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut:

Ni har varken vid inspektionerna eller i skrivelser till oss kunnat uppvisa rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Fullständiga rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett planerat sätt, och därmed minska risken för att arbetstagarna drabbas av ohälsa och olyckor i arbetet.


Apple måste genomföra alla kraven från Arbetsmiljöverket före den 1 april, annars väntar en straffavgift.

Det här är inte första gången som Apple kritiseras för brister kring arbetsmiljön. Tidigare i februari rapporterades att flera fall av personskador uppstått på huvudkontoret Apple Park i USA efter att anställda gått in i glasdörrar.

Vid åtskilliga tillfällen har Apple behövt ringa räddningstjänsten då anställda skadats så allvarligt av glasdörrarna att de tvingats uppsöka läkarvård. Turligt nog handlar det bara om mindre skärsår och ingen anställd har i skrivande stund behövt stanna kvar på sjukhus för observation.

Det intressanta kring frågan är att Apple flera gånger upplysts innan Apple Park öppnade om att glasdörrarna skulle bli ett problem. Precis som med tystnaden mot svenska myndigheter valde företaget att ignorera problemen tills medias uppmärksamhet blev stor.

Redan 2012 var det dessutom en kvinna som stämde Apple efter att ha gått in i en glasdörr och brutit näsan. Det är tydligt att Apple antingen inte förstår allvaret kring arbetsmiljöhälsa och sätter design före personhälsan.