Det blir allt vanligare att webbsajter använder skript som försöker få ...