Google kommer inte längre att utföra så kallad datamining hos de som har ett Apps for Education-konto. Närmare 30 miljoner användare berörs av de nya ändringarna som inte bara betyder att annonser inte längre kan visas utan även att Google ...