AI

Artificiell intelligens (AI), maskininlärning, Alternate Reality (AR) och djupinlärning. Allt samlat i den här kategorin som även täcker varianter av dessa tekniker. Från information om själva teknikerna till produkter och applikationer som använder dem. Här läser du också om digitala assistenter som Google Assistant, Alexa, Siri och Cortana.

Saknar du en specifik nyhet som du vill att vi skriver om? Skriv en rad till oss och berätta!

Close