Android hotas av allt fler trojaner

Android hotat av allt fler skadliga program


Android hotas av allt fler trojaner och annat otyg som vill komma åt information. Detta enligt en ny säkerhetsrapport från Kindsight Security Labs som har undersökt hur hotbilden ser ut just nu. Skadeprogrammen blir allt bättre på att avlyssna användaren med målet att hitta bitar av information som sedan kan användas för att komma åt bankkonton och säljbar data.

En tredjedel av de 20 största skadeprogrammen är så kallade spionprogram, enligt Kindsight Security Labs. Man har baserat sina uppgifter på säkerhetsprogrammet från Alcatel-Lucent, så det kan skilja sig något från verkligheten. Dock är det en kraftig indikation på att insamlad data från användare blir allt viktigare för kriminella med uppsåt att komma åt pengar.

Android-logo.png

50 procent av alla enheter i mobilnäten som drabbats av skadliga program är mobiltelefoner. Android står för en klar majoritet av dessa medan IOS, Asha, Windows Phone och andra plattformar inte ens är i närheten sett till antalet enheter som drabbats. Detta har till stor del med den något bristande säkerheten i Google Play att göra då App Store och Windows Store är strikt kontrollerade.


1 procent av alla Android-enheter drabbade

Om man ska se till helheten så anser Kindsight Security Labs att 1 procent av alla Android-enheter på något sätt är drabbat av skadlig kod. Den vanligaste trojanen idag är Uapush.a som stjäl information och skickar dyra betal-SMS. 53 procent av alla Android-telefoner med skadligt program har Uapush.a i sig. En skrämmande tanke då den kan bli riktigt dyr för användaren.

Vidare kan Kindsight Security Labs visa att tio procent av alla kontrollerade hemmanätverk är drabbade av botnet eller annat skadligt program som banktrojaner. Våra svenska banker har goda skydd mot just banktrojaner, men att programmen sprids så fort är ett oroande tecken. Fler behöver rå om sitt skydd till telefon, surfplatta och dator – och routern för den delen.